Konsultacja i Sesja Indywidualna

KONSULTACJA

Podczas konsultacji porozmawiamy o Twojej aktualnej sytuacji życiowej.

O tym, co jest dla Ciebie ważne, a co jest wyzwaniem lub trudnością.

Możemy tu omówić zarówno Twoje problemy osobiste, jak i zagadnienia związane z energią i światem duchowym.

Takie spotkanie pomaga lepiej zrozumieć siebie i wspiera w poszukiwaniu rozwiązań.

Konsultacja może być jednorazową rozmową lub początkiem spotkań mających na celu głębszą zmianę funkcjonowania w życiu, na którą jest przestrzeń podczas sesji indywidualnych.

Konsultacja trwa 1h15min.

SESJA INDYWIDUALNA

Sesja indywidualna jest przestrzenią, w której szerzej możesz przyjrzeć się swojemu życiu i swoim reakcjom.

Jeżeli dotychczasowe sposoby reagowania i funkcjonowania w świecie okażą się dla Ciebie niezadowalające, podczas tych spotkań możesz otrzymać wsparcie, aby je zmienić.

Jest to również miejsce na spotkanie z trudnymi emocjami, traumami i blokującymi przekonaniami.

Podczas sesji indywidualnych uczysz się czerpać ze swoich zasobów i wzmacniać siebie. Szukasz takich rozwiązań i reprezentacji siebie, które będą dawały Ci spokój i spełnienie.

Sesje indywidualne są spotkaniami o charakterze terapeutycznym.

Ten rodzaj terapii może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy.

Spotkanie trwa 50min i odbywa się z częstotliwością raz na tydzień.

*Każda terapia indywidualna jest poprzedzona konsultacją